Dlaczego warto zmienić lekarza rodzinnego?

Zmiana lekarza rodzinnego może wyniknąć z różnych sytuacji, w których pacjent poszukuje lepszej opieki medycznej bądź dostosowania do swoich aktualnych potrzeb zdrowotnych. Często decyzję o zmianie motywuje zmiana miejsca zamieszkania, co utrudnia dostęp do dotychczasowego lekarza. Również niezadowolenie z dotychczasowej opieki, brak empatii czy też potrzeba specjalistycznej pomocy mogą skłonić pacjenta do poszukiwania nowego lekarza rodzinnego. Kluczowym jest, aby proces zmiany był płynny i nie generował przerw w opiece zdrowotnej, dlatego warto być świadomym, kiedy i jak zgłosić taką decyzję, aby zapewnić sobie ciągłość i jakość opieki medycznej. A więc jak zmienić lekarza rodzinnego?

Jak zmienić lekarza rodzinnego?

Kiedy i jak zgłosić zmianę?

Deklaracja

Aby skorzystać z usług lekarza, pielęgniarki lub położnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), konieczne jest dokonanie wyboru. Procedurę tę można zrealizować poprzez złożenie pisemnej deklaracji wyboru. Można to uczynić osobiście, odwiedzając wybraną placówkę podstawową, lub elektronicznie poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Wskazane jest, aby cała rodzina korzystała z usług tej samej praktyki lub przychodni POZ. Taki wspólny wybór ułatwia specjalistom świadczącym opiekę dostęp do pełniejszych informacji dotyczących całej rodziny, co może być szczególnie pomocne w przypadku diagnozowania i leczenia pewnych schorzeń.

Zmiana świadczeniodawcy

Masz prawo dwukrotnie w roku kalendarzowym wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, nie podając przyczyny. Dodatkowa, również bezpłatna, zmiana przychodni rodzinnej może nastąpić w sytuacji:

  • zmiany miejsca zamieszkania,
  • zakończenia współpracy z obecnym świadczeniodawcą,
  • zamknięcia wybranej przychodni,
  • osiągnięcia przez pacjenta 18. roku życia,
  • innych okoliczności, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

W przypadku trzeciej zmiany lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki opieki zdrowotnej lub położnej opieki zdrowotnej naliczana jest opłata w wysokości 80 zł. Jeśli pacjentem jest osoba niesamodzielna lub całkowicie ubezwłasnowolniona, opiekun może wypełnić deklarację w jej imieniu. W przypadku dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) dla podopiecznego, informacje można znaleźć w artykule dotyczącym dostępu do IKP dla opiekuna.

Pomoc podczas pobytu poza miejscem zamieszkania

Gdy przebywasz na wakacjach lub w podróży służbowej, masz możliwość wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sytuacji:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Dokumenty potrzebne by zmienić lekarza

Składając formularz zmiany lekarza należy przedstawić dowód osobisty. Nie obowiązuje rejonizacja, a więc lekarz nie może odmówić zapisu, kiedy pacjent nie jest zameldowany w pobliżu placówki.

Wybór lekarza POZ – czym się kierować?

Konieczność zmiany lekarza rodzinnego to decyzja ważna dla naszego zdrowia i samopoczucia. Kiedy zastanawiamy się nad zmianą lub wyborem lekarza rodzinnego, warto wziąć pod uwagę kilka istotnych kryteriów. Po pierwsze, istnieje możliwość bezpłatnej zmiany dwa razy w roku kalendarzowym. Dla wygody warto, aby cała rodzina korzystała z usług tego samego lekarza, co ułatwi śledzenie historii zdrowia. Kolejnym ważnym czynnikiem jest lokalizacja przychodni, zwłaszcza jeśli zależy nam na łatwym dostępie. Ważne są także godziny przyjęć, aby harmonizowały z naszym trybem życia. Dodatkowo, warto sprawdzić, czy wybrany lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, co ułatwi dostęp do wielu świadczeń bez dodatkowych kosztów. Przy wyborze lekarza rodzinnego istotne jest także jego podejście do pacjenta, empatia oraz dostępność w przypadku nagłych sytuacji. Ostateczna decyzja powinna uwzględniać indywidualne potrzeby oraz oczekiwania pacjenta.

Czy złożenie nowej deklaracji wiąże się z przerwą w opiece zdrowotnej?

System wyboru lekarza niekoniecznie musi wiązać się z przerwą w opiece zdrowotnej. Został tak zaplanowany, aby minimalizować zakłócenia w świadczeniu opieki medycznej. Możesz zmienić lekarza rodzinnego dwa razy w roku kalendarzowym bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Złożenie deklaracji zmiany lekarza jest niezwykle proste i szybkie.

Podobne wpisy